Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Dream Time Holidays Oy:n (kaupallinen nimi Mr Travel) henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

Dream Time Holidays Oy, Y-tunnus 1654907-3
Eerikinkatu 3, 00100 Helsinki
Puh. 0207 451 451, myynti@mrtravel.fi

Kerättävät henkilötiedot

Mr Travel kerää henkilötietoja lähinnä suoraan asiakkailta esimerkiksi verkkosivujemme lomakkeilla, sähköpostitse, puhelinkeskustelun, toimistoasioinnin tai muun henkilökohtaisen asiakasyhteyden puitteissa. Sen lisäksi Mr Travel saattaa kerää tietoja kolmansilta osapuolilta kuten esim. messujärjestäjiltä, joille asiakas on antanut tietonsa luovutettavaksi.

Kerättäviä tietoja ovat nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot sekä verkkoyhteysosoite. Matkaa varatessa kerätään lisäksi tapauskohtaisesti matkustajien nimet, syntymäajat, sukupuoli, yhteystiedot, passitiedot sekä mahdollisesti matkustukseen liittyviä muita tietoja kuten allergia- ja terveystietoja, jotka ovat olennaisia matkan kannalta.

Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen ja / tai lakien ja säädösten velvoittamaan käsittelyyn. Suostumuksen voi perua milloin tahansa tietoisena siitä, että Mr Travel ei tällöin voi taata palvelun toimittamista. Henkilötietoja voidaan käsitellä ilman suostumusta jos se on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai lakiin perustuen. Suostumus tietojen keräämiseen annetaan asioidessaan Mr Travelin myyjien kanssa tai luovuttaessa niitä Mr Travelin verkkosivuilla tai Mr Travelin sosiaalisen median palveluissa.

Matkaa varatessa, yhteyshenkilön oletetaan saaneen kaikkien matkustajien suostumuksen henkilötietojen ilmoittamiseen. Jos kolmas osapuoli toimii yhteyshenkilönäsi matkaasi varatessa, henkilötietosi kerätään häneltä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään, jotta Mr Travel voisi toimittaa asiakkaan pyytämät (matka)palvelut sovitun mukaisesti. Tiedot käytetään lentojen, majoitusten ja muiden palvelujen varaamiseen, matkadokumenttien tulostamiseen sekä laskutukseen ja maksujen kuten luottokorttien veloittamiseen. Yhteystietoja käytetään asiakaskommunikointiin sekä Mr Travelin tekemään markkinointiin. Mr Travel ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen tallennus ja säilytys

Henkilötietoja tallennetaan Mr Travelin asiakkuusjärjestelmään sekä myynti- ja varausjärjestelmiin. Tietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisesti ja tietoja käsitellään huolella. Mr Travel huolehtii siitä, että Mr Travelin hallinnassa olevien tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ja tallennettuja asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovutukset

Henkilötiedot luovutetaan kolmansille osapuolille, jotka ovat osa Mr Travelin tarjoamien matkojen palveluketjua välttämättömän vähimmäistarpeen mukaan (GDPR:n vaatimusten mukaisesti), myös Suomen ja EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Tällaiset osapuolet voivat olla kohdemaan viranomaiset, paikallinen Mr Travelin yhteistyötoimisto, hotelli, lentoyhtiö, kuljetusyhtiö, opaspalvelu tai muu palvelun tuottaja. Tietoja voidaan myös luovuttaa (pyynnöstä) Suomen viranomaisille sekä Mr Travelin käyttämälle tilitoimistolle, luottokorttiyhtiöille ja muille tahoille, jotka liittyvät matkojen maksuliikenteeseen.

Mr Travelilla on käytössä ulkoisia tietojärjestelmiä, joissa säilytetään ja käsitellään henkilötietoja. Tietojen fyysinen sijainti on silloin järjestelmäntoimittajan laitteistossa ja tiloissa.

Mr Travel ei luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille markkinointiin tai muuhun tarpeeseen, joka ei liity Mr Travelin järjestämiin matkoihin.

Tietojen säilytysaika

Mr Travel säilyttää yleisiä henkilötietoja kuten nimet, yhteystiedot ja matkustushistorian asiakasrekisterissä niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa olevan Mr Travelin asiakas ja korkeintaan 8 vuotta viimeisen matkaostoksen jälkeen. Mahdollisia henkilötunnuksia, passitietoja ja luottokorttitietoja ei säilytetä lainkaan yli välittömän tarpeen.
Mr Travelin uutiskirjeen tilaajien tiedot säilytetään kunnes ne todetaan vanhentuneiksi ja / tai toimimattomiksi. Verkkosivumme mrtravel.fi vierailijoiden verkko-osoitteet säilytetään noin 1 kk ajan. Osa tiedoista voidaan säilyttää pidempään vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Mr Travelin asiakkaalla on oikeus kieltää omien henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on myös oikeus henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruuttamiseksi ja henkilötietojen käsittelyn kieltämiseksi asiakkaan tulee olla kirjallisesti yhteydessä Mr Traveliin, jonka jälkeen tietojen käsittely keskeytetään. Vaikka tietojen käsittely keskeytetään, voidaan tietoja säilyttää muihin tarkoituksiin vallitsevan lainsäädännön puitteissa.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Mr Travelin tallentamia henkilötietojaan ja saada virheelliset tiedot oikaistuksi. Asiakas voi pyytää rekisteriotteen itseään koskevista tiedoista lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse otsikolla ’Pyyntö henkilörekisteriotteesta’. Otteen saa maksutta kerran. Useammasta rekisteriotepyynnöistä peritään 30 euron mukainen maksu.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilörekisteripyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Mr Travel vastaa otepyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

Evästeet

Evästeet (eng. cookie) ovat tekstitiedostoja, joita verkkoselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeillä voidaan esimerkiksi säilyttää käyttäjän selaintietoja tämän siirtyessä verkkosivulta toiselle.
Mr Travelin verkkosivu mrtravel.fi ei aseta omia evästeitä, mutta verkkosivuillamme on yhteyksiä ulkoisiin verkkopalvelutarjoajiin, joiden evästeet ja liitännäiset saattavat latautua näiden palvelimilta. Lisätietoa Mr Travelin käyttämistä ulkoisista palveluista ja niiden evästeistä:

Jos et halua sallia evästeiden käytön, voit muuttaa selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei hyväksytä. Voit myös estää Facebookin pikseliseurannan Facebook-tilisi yksityisyysasetuksia. Mr Travelin verkkosivut toimivat sisällölisesti vaikka estäisit evästeiden käytön selaimessasi.

Alkuun

Ota yhteyttä

Soita

0207 451 451 ark. 9-17


Lähetä sähköposti

myynti@mrtravel.fi


Tai pyydä yhteydenottoa

oheisella lomakkeella.

Ottakaa minuun yhteyttä